the logistic solution

Tull- och transportlösningar för framtiden

Tull

tls är godkänt av Tullverket

Tullhanteringen i tls ligger i framkant, vi följer noggrant upp alla ändringar i regelverken från Tullverket. På så sätt kan kan du alltid vara säker på att ha de senaste regelverken tillgängliga för import, export och transiteringar.

Med EDI- och NCTS-modulen kopplar du upp tls mot Tullverkets TDS-system och sparar på så sätt en hel del pengar jämfört med att låta exempelvis speditörerna göra jobbet. Du får dessutom en del administrativa lättnader. Kontinuerliga uppdateringar av tulltariffen ingår i EDI-modulen.

I tls finns alla förekommande meddelanden för Tullverket tillgängliga för respektive modul.

Det går även att köra systemet som ombud.

Kontakta oss för demo och mer information.

Ladda ner produktbeskrivning