the logistic solution

Tull- och transportlösningar för framtiden

Fraktberäkning

Håll koll på fraktkostnaderna

Genom att ta kontroll över dina fraktkostnader kan du spara mycket pengar. Fraktberäkningen i tls kan köras fristående eller som en del i övriga tls-moduler. Fristående använder du systemet för att göra löpande beräkningar och ge ett pris på frakten innan en beställning görs. Om du använder fraktberäkning tillsammans med skeppningssystemet tas underlaget för en beräkning från en faktisk sändning och resultatet sparas för senare avstämning mot fakturan, manuellt eller elektroniskt.

Analysverktyget i tls kan du använda för att jämföra offerter och avtal vid upphandlingar. Du har även möjlighet att analysera historiska data och befintliga avtal. På så sätt kan du följa upp och hålla koll på dina fraktkostnader. Resultatet exporteras till Excel för vidare bearbetning eller presenteras som diagram direkt i programmet.

Kontakta oss för demo och mer information.

Ladda ner produktbeskrivning