Effektivare transporthantering med tls

tls är ett standardsystem som är lätt att kundanpassa. Systemet kan användas manuellt eller automatiseras genom integrering med företagets affärssystem. tls innehåller ett antal standarddokument kopplat till respektive modul. Det finns även ett verktyg för att skapa egna dokument enligt företagets grafiska profil, till exempel fakturor, följesedlar, orderbekräftelser eller andra dokument som kompletterar standarddokumenten. Med tls kan du även ta ut rapporter för kontinuerlig uppföljning av fraktkostnaderna.

Manuellt eller automatiskt

tls kan användas till allt från helt manuell hantering till full automatisering genom integrering med det affärssystem företaget har. Oavsett om sändningar skapas manuellt eller genom integration med andra system, kan mallar användas för att ange vilka dokument som ska skapas, på vilka skrivare de ska skrivas ut, om de ska skickas med e-post eller EDI, faxas eller arkiveras som pdf-filer.

tls innehåller även ett verktyg för att designa företagsunika dokument, externa eller interna, som kan bifogas mallarna. På så sätt får man ut all dokumentation som behövs samlad för en sändning. Med tls kan du även ta ut rapporter för kontinuerlig uppföljning av fraktkostnaderna.

Alla utskrivbara dokument kan förhandsgranskas innan utskrift.

Andra dokument och rapporter

Utöver de standarddokument som följer med tls, kan andra dokument skapas med designverktyget, till exempel inköpsordrar eller orderbekräftelser.
Med rapportverktyget skapas rapporter för utskrift, förhandsgranskning, textfil eller presentation i Excel.

Moduler

tls är uppdelat i ett antal moduler eftersom behoven av tull- och transportdokumentation varierar mellan företag. Systemet kan kompletteras med fler moduler efterhand som behovet uppstår.

tls har följande moduler:

 • Transport
 • Transport EDI
 • Transport EDI+
 • Export
 • Export EDI
 • Export NCTS
 • Import
 • Import EDI
 • Import NCTS
 • E-post
 • Farligt gods
 • Livsmedel
 • FreightControl
 • FreightControl Analys
 • FreightControl Invoice

Standarddokument

I varje modul ingår ett antal standarddokument som är redigerbara direkt på skärmen.

Godkänt av Tullverket.
Stöd för alla större speditörer.

Våra lösningar

Fraktberäkning

Ta kontroll över dina fraktkostnader och spara mycket pengar. Gör löpande beräkningar och ge ett pris på frakten innan en beställning görs. Använd tillsammans med skeppningssystemet för senare avstämning och ta hjälp av analysverktyget för uppföljning.

Läs mer

Integration

tls är till största delen ett standardsystem som erbjuder väldigt hög grad av kundanpassning. Systemet är lätt att integrera med omvärlden, till exempel med företagets affärssystem. tls är förberett med flera olika gränssnitt som kan koppla ihop tls med andra system.

Läs mer

Transport

tls har inbyggt stöd för alla större speditörer och har de verktyg du behöver för att interagera med dem. Lösningen uppdateras efterhand som speditörerna ändrar eller lägger till något i sina specifikationer.

Läs mer

Tull

tls är godkänt av Tullverket och vår tullhantering ligger i framkant. Vi följer noggrant upp alla ändringar som kommer och du kan alltid vara säker på att ha de senaste regelverken tillgängliga för import, export och transiteringar.

Läs mer