Godkänt av Tullverket

Tullhanteringen i tls ligger i framkant. Vi följer noggrant upp alla ändringar som kommer från Tullverket. På så sätt kan du alltid vara säker på att ha de senaste regelverken tillgängliga för import, export och transiteringar.

Med EDI- och NCTS-modulen kopplar du upp tls mot Tullverkets TDS-system och sparar på så sätt en hel del pengar jämfört med att låta exempelvis speditörerna göra jobbet. Du får dessutom en del administrativa lättnader. Kontinuerliga uppdateringar av tulltariffen ingår i EDI-modulen.

I tls finns alla förekommande meddelanden för Tullverket tillgängliga för respektive modul.

Det går även att köra systemet som ombud.

Tre moduler

Export- respektive importfunktionerna i tls är uppdelade i tre moduler, eftersom varje företags behov är olika. Efterhand som behov uppstår, kan systemet kompletteras med fler moduler.

Till tls Export finns följande moduler:

 • Export
 • Export EDI
 • Export NCTS

Till tls Import finns följande moduler:

 • Import
 • Import EDI
 • Import NCTS

Export

Exportmodulen innehåller alla de standarddokument som inte har med själva transporten att göra.

De dokument som ingår är:

 • Arabcertifikat
 • ATR
 • Bankuppdrag
 • Bill of Exchange
 • Canada Customs Invoice
 • EUR.1
 • Exportanmälan
 • Invoice Ghana
 • Invoice Nigeria
 • Invoice Sierra Leone
 • Marinpolis
 • Ursprungscertifikat

Alla dokument är redigerbara direkt på skärmen.

Import

Med integrering till Tullverkets tulltaxa vet man att alla skatter, avgifter och valutakurser blir rätt vid deklarationen.

EDI och NCTS

Genom att koppla upp sig mot Tullverkets TDS- system sparas en hel del pengar i stället för att låta t ex speditörerna göra jobbet. Dessutom kan man få en del administrativa lättnader.

I tls finns alla förekommande meddelanden för Tullverket tillgängliga för respektive modul.

tls är ett system godkänt av Tullverket gällande PKI-säkerhetslösningen.

"Nu kan vi sköta alla exportdeklarationer själva, vilket är otroligt kostnadseffektivt."
Sonata Johansson

Customer Service Manager, Höganäs Sweden AB

Övriga lösningar

Fraktberäkning

Ta kontroll över dina fraktkostnader och spara mycket pengar. Gör löpande beräkningar och ge ett pris på frakten innan en beställning görs. Använd tillsammans med skeppningssystemet för senare avstämning och ta hjälp av analysverktyget för uppföljning.

Läs mer

Integration

tls är till största delen ett standardsystem som erbjuder väldigt hög grad av kundanpassning. Systemet är lätt att integrera med omvärlden, till exempel med företagets affärssystem. tls är förberett med flera olika gränssnitt som kan koppla ihop tls med andra system.

Läs mer

Transport

tls har inbyggt stöd för alla större speditörer och har de verktyg du behöver för att interagera med dem. Lösningen uppdateras efterhand som speditörerna ändrar eller lägger till något i sina specifikationer.

Läs mer